Zemní práce

Provádíme zemní a výkopové práce vlastní technikou včetně naložení, odvozu a likvidace veškerého materiálu. Dále Vám můžeme nabídnout i výstavbu a opravy komunikací a zpevněných ploch (zámkové a žulové dlažby, živice, atd.).