O společnosti

Obchodní jméno: IMONT spol. s r.o.
Sídlo: Perlová 14, 301 14, Plzeň
IČ / DIČ: 00516163 / CZ00516163
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Základní jmění: 1 000 000 Kč
Certifikát: ČSN EN ISO 9001 : 2015,   ČSN EN ISO 14001 : 2015,   ČSN OHSAS 18001 : 2008
Obchodní rejstřík: zapsáno dne 25.9.1990 u krajského soudu v Plzni oddíl C vl.51

NÁŠ CÍL: Uspokojování nejnáročnějších požadavků našich zákazníků a dlouhodobé garantování kvality dodávaných výrobků a služeb.

Poskytujeme dodávky v oblasti elektro, stavebních prací, zámečnických a truhlářských prací. V těchto oblastech dále nabízíme také zajištění servisních služeb.

Díky rozsahu nabízených prací a služeb dokážeme uspokojit i požadavky nejnáročnějších zákazníků. Společnost garantuje spolehlivost a serióznost všech dodávek již od roku 1990. Pružně reagujeme na individuální a speciální požadavky zákazníků a jsme schopni je zajistit vlastními plně kvalifikovanými pracovníky. 

Spojení dodávek kvalitních prací a služeb spolu s přijatelnou cenou je naším hlavním strategickým záměrem. Individuální přístup k požadavkům našich zákazníků a hledání optimálních řešení z hlediska kvality a ceny jsou našimi zákazníky oceňovány a zajišťují nám tak dlouhodobé obchodní vztahy.

V roce 1998 obdržela naše společnost za kvalitní práci cenu za jakost CZECH MADE, Dále jsme certifikováni dle ČSN EN ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 14001:2015 a ČSN OHSAS 18001:2008. 

Dne 18.9.2007 získala naše společnost 3. místo v soutěži Hospodářských novin - FIRMA ROKU 2007 v Plzeňském kraji. V roce 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 a 2015  se stala firma IMONT finalistou krajského kola soutěže Hospodářských novin FIRMA ROKU. V roce 2017 se firma IMONT umístila na 2. místě  krajského kola soutěže Hospodářských novin FIRMA ROKU a zároveň se stala i Ekonomicky nejúspěšnější firmou Plzeňského kraje. 

MOTTO: "Ptejte se našich zákazníků, jak pracuje IMONT"

Naše práce se opírá o dlouhodobé zkušenosti týmu vyškolených odborníků ve všech oblastech oboru elektro, vlastními silami zajišťujeme související stavební úpravy, zámečnické a truhlářské práce.

Rozsah těchto činností zajistí zákazníkovi komplexní řešení jeho požadavků. Společnost IMONT spol. s r.o. má vlastní autodopravu, malé zemní stroje a vlastní sklad, což umožňuje pružnou reakci na změnu požadavků zákazníků v rámci realizace zakázek.

Budováním okruhu stálých dodavatelů a nepřetržitou kontrolou kvality jejich práce garantuje společnost neměnnou vysokou kvalitu dodávaných výrobků a služeb.

Tým kvalifikovaných pracovníků společnosti IMONT spol. s r.o. vždy dbá na dodržování platných zákonů, norem a smluvních závazků.

Naše služby poskytujeme s výhledem dlouhodobé spokojenosti zákazníků a partnerů a neustále se snažíme rozšiřovat kvalitu a rozsah nabízených výrobků a služeb.

Vedení společnosti usiluje o stále větší využívání služeb Imontu zákazníky, což je základním předpokladem růstu hodnoty společnosti. Obchodní úspěšnost vytváří základní rámec pro stabilizaci pracovních míst současně však klade větší nároky na kvalifikaci zaměstnanců společnosti.

SYSTÉM PRÁCE

  • Vnitřní chod společnosti zajišťuje informační systém BÍLÝ MOTÝL a poštovní systém - LOTUS NOTES
  • Objekty a skladové prostory jsou vybaveny elektronickými zabezpečovacími systémy
  • Komunikaci se zákazníkem preferujeme nejlépe osobně, po telefonu (stacionárním či mobilním) nebo po internetu
  • Pro kvalitní plnění ZAKÁZEK máme zařízení a nástroje ve výši řádově 45 mil. korun

ZKOUŠKY A GARANCE

Na dodaných zařízeních a souborech provádíme revizní práce a závěrečné zkoušky odpovídajícími měřícími přístroji. Revizní zpráva případně zkušební protokol je součástí předávacího protokolu předávaného zákazníkovi. Naše společnost poskytuje dle druhu prací záruční lhůtu 12 - 60 měsíců.

ZÁVAZEK VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Vedení společnosti IMONT spol. s r.o. se zavazuje při poskytování našich služeb neustále prověřovat míru nezbytného ovlivňování životního prostředí a omezovat negativní dopady naší činnosti na minimální přijatelnou úroveň. Samozřejmostí pak je dodržování legislativních a jiných závazných požadavků kladených na naši činnost a zohlednění oprávněných zájmů všech zainteresovaných stran.

Společnost IMONT spol. s r.o. Vás informuje, že  zpracovává  osobní údaje fyzických osob  v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s dalšími  platnými právními předpisy, přičemž podrobné informace o zpracování osobních údajů a práva subjektů údajů jsou uvedeny na stránkách společnosti www.imont.cz.