Revize spotřebičů

Cílem normy revize elektrických spotřebičů ČSN 331600 ed. 2  je zajistit zabezpečení ochrany před úrazem elektrickým proudem a zabezpečit ochranu proti požáru. Revize elektrických spotřebičů je jedním z dokladů, které jsou vyžadovány kontrolou Státního úřadu inspekce práce.

Revizi spotřebičů provádíme vlastními revizními techniky, kteří získali oprávnění od Technické inspekce České republiky.