Revize a revizní zprávy bez omezení napětí

Každé elektrické zařízení se před uvedením do provozu musí podrobit předepsané kontrole a revizní technik, který tuto kontrolu provádí, následně vystaví revizní zprávu o stavu elektrické instalace nebo zařízení z hlediska jeho bezpečnosti. Během provozu elektrického zařízení se provádí pravidelné kontroly dle předem stanovené periody. Po domluvě také zajišťujeme odstranění závad uvedených v revizích. Revize a revizní zprávy provádíme vlastními revizními techniky, kteří získali oprávnění od Technické inspekce České republiky.