Veřejné osvětlení,pokládky kabelů VN ,NN,trakce-objekt Plynáren

Realizováno: 1997-1998
Generální dodavatel: Spring
Investor: Západočeské plynárny
Finanční objem: 1 600 000 Kč

Zpět na reference Veřejné osvětlení, pokládky kabelů NN, VN, trakce a telekomunikace | Zobrazit všechny reference