Veřejné osvětlení,pokládky kabelů VN,NN-Okružní křižovatka Plzeň