Veřejné osvětlení - odkanalizování a čištění odpadních vod Dobřany

Realizováno: 2007 - 2008
Generální dodavatel: Bögl a Krýsl, k. s.
Investor: Město Dobřany
Finanční objem: 600 000 Kč

Zpět na reference Veřejné osvětlení, pokládky kabelů NN, VN, trakce a telekomunikace | Zobrazit všechny reference