Veřejné osvětlení a pokládky kabelů NN-dálniční obchvat Plzeň

Realizováno: 2003
Generální dodavatel: Dálniční stavby Praha
Investor: ŘSD
Finanční objem: 7 560 000 Kč

Zpět na reference Veřejné osvětlení, pokládky kabelů NN, VN, trakce a telekomunikace | Zobrazit všechny reference