Pokládka kabelů NN - odkanalizování Plzeň Vinice, Valcha

Realizováno: 2007 - 2008
Generální dodavatel: Metrostav a. s.
Investor: Město Plzeň
Finanční objem: 350 000 Kč

Zpět na reference Veřejné osvětlení, pokládky kabelů NN, VN, trakce a telekomunikace | Zobrazit všechny reference