Požární ucpávky

Kvalita a dokonalé zpracování protipožárních materiálů pomáhá zabránit šíření ohně, kouře a toxických plynů, a tím minimalizovat tragické ztráty na lidských životech a škody na majetku. Brání rovněž rychlému rozšíření požáru uvnitř budov přes požárně dělicí konstrukce (stěny, stropy) a spáry díky zajištění požární odolnosti podle kritérií E celistvosti a I tepelné izolace ve všech kritických místech v těchto konstrukcích. 

Naše společnost provádí realizaci požárních ucpávek HILTI, INTUMEX, PROMAT a DUNAMENTI. Máme proškolený personál s platnými certifikáty. Mimo realizace nabízíme také prodej protipožárních ucpávek Dunamenti ve skladu Plzeň-Lhota. Zároveň jsme schopni zajistit školení vašich zaměstnanců.