Zavedení a optimalizace procesů svařování IMONT - WPQR

Posouzení a optimalizace procesů svařování IMONT - WPQR

Naše společnost IMONT spol. s r.o. realizuje v roce 2018 projekt Posouzení a optimalizace procesů svařování IMONT - WPQR, který je financován z prostředků a díky podpoře Evropské unie.

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Posouzení a optimalizace procesů svařování IMONT - WPQR s registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0013116, jehož rozpočet byl 264.000,- Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 198.000,- Kč.

Obsahem projektu "Posouzení a optimalizace procesů svařování IMONT - WPQR" je posouzení, optimalizace procesu svařování společnosti IMONT. Proces svařování představuje hlavní výrobní proces společnosti a cílem projektu je nastavit proces svařování tak, aby splňoval přísné evropské normy z pohledu jakosti a kvality svařovaných konstrukcí, které představují jeden z hlavních výrobních artiklů společnosti. V rámci projektu budou po optimalizaci svařování provedeny série testování zkušebních svařenců a budou sepsány 4 WPQR-Zprávy o kvalitě procesu svařování.

»zpět do archivu novinek